Ventilationsservice

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa.

Det är viktigt att din ventilationsanläggning fungerar som den ska.

Du som äger ditt hus bör kontrollera att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

Kontrollera din ventilation.

Vi utför underhåll och service av ventilationsanläggningar och annan teknisk utrustning.
För de kunder vi har avtal med utförs service och underhåll på de intervall som är överenskommits enligt fastställda avtal.

Vår målsättning är att våra kunder skall slippa driftstörningar i de anläggningar som vi sköter om.

Hos de kunder där vi har installerat till- och frånluftsventilation kan vi koppla upp ventilationsanläggningen till vårt servicesystem vilket innebär att vi ser om det är något fel i systemet, om filter behöver bytas, hur energiförbrukningen är m.m.