Injustering av luftflöden i ventilationssystem

Det är mycket viktigt att ventilationssystemet injusteras så att rätt luftflöden fås. Felaktig injustering gör att ventilationssystemet fungerar sämre än vad det kan. Det kan öka risken för både dålig inomhusmiljö och dålig driftsekonomi.

I täta och energieffektiva byggnader är det extra viktigt att injusteringen utförs med hög noggrannhet och med små mätfel eftersom det lättare byggs upp felaktiga tryckbilder om luftflödet blir fel.

Det finns olika metoder för att justera in ventilationssystem, där det vanligaste vid konstantflödessystem (CAV) är tryckmätning i till/frånluftdon samt hastighetsmätning i kanalerna. Man måste då vara uppmärksam på möjlig påverkan från vindar ute, eventuella smutsiga filter, igensatta uteluftsgaller, smutsiga kanaler samt ombyggnader av ventilationssystemet där injustering inte gjorts ännu. System med varierande ventilationsflöden (VAV) är lite svårare att injustera och används oftast i byggnader med varierande personbelastning. Ofta reglerar man på temperatur och/eller koldioxid men man kan även använda närvarogivare, fuktgivare eller kanske en timer. Här kan man inte använda samma injusteringsmetoder som för CAV eftersom flöden och tryck hela tiden varierar under drift.

Det är viktigt att användaren av ventilationssystemet inte ändrar på injusterade värden. Ändring av enstaka luftflöden i får negativ effekt för hela systemet.

Fuktskador är vanliga vid felaktiga luftflöden, därför är det viktigt att hantera de fuktrisker som finns för olika byggdelar. Annars kan det leda till både stora kostnader och dålig inomhusmiljö.

Våra tekniker har modern utrustning och har lång erfarenhet i att injustera ventilationsanläggningen till rätt luftflöden