Obligatorisk ventilations­kontroll - OVK

Enligt Boverket skall fastighetsägaren ansvara för att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Protokollet från OVK hjälper dig att minska energianvändningen. Om du skall göra en energideklaration så har den energiexpert du anlitar nytta av den OVK som är gjorts.

Att göra en OVK på din ventilationsanläggning är en god investering. Kontrollen upplyser dig om vilka ev. fel och brister du har i ventilationssystemet.
Att rätta till de fel och brister som finns gör ofta att du får ner dina energikostnader och ett bättre inomhusklimat.

Vi har utbildade certifierade funktionskontrollanter som har riksbehörighet för OVK.