Säkerhet inom industrin

Ventilation & Kylservice har väl utbildade brandvakter.

Hos våra kunder har vi under årens lopp fått förtroendet att under fabriksstopp och vid olika reparationsarbeten vara behjälplig som brandvakt.

Då vi väl känner till våra kunders anläggningar och säkerhetsföreskrifter kan vi utföra brandskyddet på ett säkert sätt.

Våra brandvakter är utbildade i Heta arbeten och kan snabbt inställa sig vid behov.

Vi har personal i beredskap dygnet runt om ni skulle behöva brandvakter.

Tillståndsansökan Heta arbeten

Innan vi påbörjar brandvaktsarbetet kontrollerar vi att Tillståndsansökan för heta arbeten (HWP/PTW) är gjord. Vi kan vara behjälplig med att göra denna ansökan.