Installation av eluttag och belysning

Din elanläggning ska uppfylla de krav som gällde då den installerades och det finns inget krav på att den ska bytas bara för att den är gammal.
Man bör dock vara uppmärksam på att en äldre elanläggning kan orsaka stora skador som brand och olycksfall.

Som ägare till anläggningen ska du se till att din elanläggning är säker genom att fortlöpande kontrollera den och åtgärda eventuella brister. Kraven på ägarens kontroll av sin elanläggning finns beskrivet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Eluttag

Det är tillåtet att byta vägguttag själv, men bara sådana som är avsedda för högst 16A och som är placerade i en egen kapsling eller dosa. Observera att du inte får byta ojordade uttag till jordade. Det arbetet får endast utföras av ett elinstallationsföretag.

Elrenovering

Om elsystemet i ett hus är i dåligt skick bör man låta utföra en elrenovering. Elrenovering innebär att alla elkablar, vägguttag och strömbrytare byts ut, liksom el-centralen och mätartavlan. Ofta passar man också på att byta från ojordad till jordad el, vilket ökar säkerheten.