Kyla för kontor

Alla mår bäst i rätt temperatur. 

När det är varmt ute blir det ofta för varmt på kontoret. Mycket utrustning och många människor på liten yta bidrar också till att det blir extra varmt. För att kunna koncentrera sig och jobba bättre på kontoret kan man vilja kontrollera och sänka rumstemperaturen.

Det finns olika sätt att sänka inomhustemperaturen

Ett sätt är att installera kylbatteri i ventilationsaggregatet som servar hela eller delar av byggnaden. Man kan också sätta in kylbafflar i respektive rum eller fläktkonvektorer för att kyla ner delar av byggnad.

Kylanläggningar installeras och servas av kylentreprenörer. Men för att få ett komplett system som fungerar kan även rörläggare, ventilationsentreprenör, styrentreprenör, elektriker och byggföretag behövas.

Av oss får du hjälp med hela installationen

Vi har tekniker inom de yrkesområden som krävs för att din installation skall fungera som planerat och för att den skall fungera i många år.

Vi projekterar, installerar, och servar din anläggning.