Kyla för bostäder

Den globala uppvärmningen har medfört att våra somrar har blivit alltmer varma. Vi har upplevt ett allt större behov av att få en drägligare temperatur inomhus i våra hem.

Det finns olika alternativ att kyla ner luften inomhus i våra bostäder

Ofta är värmepump det enklaste sättet för bostäder.

Värmepumpar ger värmetillskott under den kalla delen av året och den sänker temperaturen under heta sommardagar.

Olika typer av värmepumpar

  • Bergvärme (finns även jord- och sjövärme)
  • Vatten/luft värmepumpar
  • Luft/luft värmepumpar

Bergvärme är det dyraste alternativet men har i gengäld den billigaste driftskostnaden.

Vatten/luft värmepumpar använder uteluftens energi och värmer upp vattnet i bostadens värmesystem.

Luft/luft värmepump är det billigaste alternativet och ger god energibesparing. Fördelen med dessa pumpar att de renar inneluften, att installationstiden är kort och att små ingrepp i fastigheten är nödvändiga.