Stoft­avskiljare

Alla verksamheter har olika utmaningar med föroreningar beroende på vilken miljö man vistas i.

En fullgod ventilationsanläggning måste utrustas med en filtreringslösning som skyddar anläggningen samtidigt som den förbättrar inomhusmiljön.

Varje miljö har olika behov och krav på sin egen filtreringslösning.

För ventilation där människor vistas är det viktigt att den luft som tas in i lokalen filtreras från avgaser, pollen, damm och andra orenheter.
För andra miljöer påverkar verksamheten valet av vilken filtreringslösning som skall väljas.

Ventilation & Kylservice dimensionerar, levererar och monterar rening av luften i de flesta miljöer.

Vi dimensionerar och levererar filterlösningar till:

  • Bostäder
  • Offentliga byggnader
  • Storkök och tvättstugor
  • Industrier