Ventilation

Luften är livsviktig

 Luftkvaliteten i byggnader skall vara utförd på sådant sätt att olägenheter pga. av radon, mikroorganismer, fukt med mera i byggnader undviks.

Vid projektering av ventilationsanläggningar måste man även ta hänsyn till krav såsom termiskt klimat, fukt, buller och utsläpp till omgivningen.

Vi är en totalleverantör av kundanpassade systemlösningar för industri, butiker, fastighetsbolag och byggentreprenörer.

Andas lugnt

Ventilation & Kylservice utför projektering, installation, OVK, injustering och service av alla typer av ventilationsanläggningar.

Om du behöver ett ventilationssystem i hemmet, på kontoret eller i fabriken så har vi stor erfarenhet med att säkerställa god luftkvalité inom just ditt område.

Våra projektörer och montörer har mångårig erfarenhet av ventilationsarbeten och känner väl till de regler och anvisningar som gäller.

Vi utför arbeten inom:

  • Industri
  • Offentlig sektor
  • Privata sektorn