Rengöring av ventilations­system

Att regelbundet rengöra sin ventilationsanläggning ger ett bättre inomhusklimat, en lägre energiförbrukning och förlänger dessutom livslängden på systemet.

Ventilation & Kylservice har sedan 1993 utfört rengöring och efterföljande injustering av ventilationssystem.

För rörsystem har vi utvecklat en metod med att sätta kanalsystemet under undertryck samtidigt som vi för in ett tryckluftsdrivet munstycke som styrs runt kanalernas sidor och matas in i systemet. Den smuts som rensas bort sugs ut via ett separat fläktsystem.