Industrisanering

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö, mindre hälsorisker och förebygger brandrisker.

Ventilation & Kylservice utför rengöring av industrilokaler, cisterner och utrustning av olika slag

Då vi väl känner till våra kunders anläggningar kan vi utföra rengöring och servicearbeten på ett för kunden kostnadseffektivt sätt.

Vi sanerar:

  • kabelstegar och rördragningar
  • ventilationssystem in- och utvändigt
  • maskiner och ugnar
  • innertak och väggar
  • armaturer i tak
  • brunnar och tankar både in och utvändigt
  • ytterväggar från smuts och klotter
  • ozonsanering