Installation av elcentral

När skall jag byta ut mitt gamla elskåp?

Din gamla elcentral kommer att behöva bytas ut förr eller senare, den är tänkt hålla 30 – 50 år men om du märker att säkringarna ofta går sönder och om du dessutom saknar jordfelsbrytare bör du fundera på att byta ut elcentralen.

Med en ny elcentral får du jämnare fördelning i elsystemet.

Byte av elcentral

En installation eller byte av elcentral eller proppskåp ska alltid göras av en behörig installationsfirma. En felaktigt installerad central leder inte bara till att din el och dina hushållsmaskiner inte fungerar som de ska, det kan också leda till olycksfall, brand och stora skador.