Bostadsventilation

Investera i familjens hälsa och komfort

Varför ventilation?

Ventilation är viktigt i en bostad av flera anledningar.
För det första bidrar det till att förbättra inomhusluftens kvalitet genom att minska koldioxidhalten, ta bort fukt, lukt och skadliga föroreningar som kan skapa allergier och hälsoproblem. Dessutom hjälper bra ventilation till att reglera och ge en jämnare och behagligare temperatur i bostaden.
Det minskar dessutom behovet av energi för uppvärmning och kylning.

Tillsammans med en effektiv energiåtervinning ger detta en betydande minskning av energiförbrukningen i jämförelse med traditionell frånluftsventilation. En bra ventilation skyddar byggnaden från fuktskador som på sikt kan ge kostsamma renoveringsbehov.

Du kan välja bland olika typer av ventilationssystem. De kan också kombineras med olika energibesparande system.
Det viktigaste är att ventilationen gör det den ska: Tillför frisk luft och för bort fukt och förorenad luft. Det finns samtidigt krav på att varje byggnad ska göra av med så lite energi som möjligt.

FTX-ventilation

FTX står för från- och tilluft med värmeåtervinning och syftar på en typ av ventilationssystem som används för att skapa en god inomhusmiljö med hög luftkvalitet och energieffektivitet.
FTX-ventilationssystem fungerar genom att ta in frisk luft från utsidan av byggnaden och filtrerar bort föroreningar som damm, partiklar och pollen. Den friska luften transporteras sedan genom värmeväxlaren, därefter ut till de olika rummen i byggnaden.
FTX-ventilationssystem suger ut luft ur byggnaden och filtrerar bort föroreningar innan den passerar genom värmeväxlaren, den återvinner mellan 80 – 90% innan den lämnar byggnaden.