Installation av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är billig livförsäkring som också skyddar mot elbränder

Jordfelsbrytaren bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. I dag är det krav på att det skall finnas en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen i alla nyproducerade bostäder.

Jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.

Portabla jordfelsbrytare

Även om du redan har en fast installerad jordfelsbrytare, kan du koppla in portabla jordfelsbrytare som extra skydd. Det kan vara bra när du har långa förlängningssladdar och om jordfel uppstår långt från den fast installerade jordfelsbrytaren. Om något händer kommer inte strömmen för hela huset att brytas, utan bara för den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren.

Om din jordfelsbrytare är tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den, eftersom det 1996 infördes tester för att kontrollera att jordfelsbrytaren klarar olika miljöer.

Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett elinstallationsföretag installera en. Tag kontakt med oss om du har funderingar på om din elanläggning behöver skyddas med jordfelsbrytare.