Projektering av ventilations­anläggningar

Ventilation & Kylservice projekterar ventilationsanläggningar och -system för alla behov enligt myndighetskrav och våra kunders önskemål och behov.

Vi installerar allt från små, enkla frånluftssystem till stora anläggningar med värme, värmeväxling och kyla för t ex större kontorsfastigheter, industrifastigheter samt bostäder.

Projektering och installation av styranläggningar

Ventilation & Kylservice levererar och installerar elektroniska och datoriserade styrsystem av alla fabrikat. Även projektering och programmering av styrsystem utförs av oss. Vi är återförsäljare av marknadens ledande system.

Egenkontroll & kvalitetskontroll

Egenkontroll av våra utförda arbeten har alltid varit, och kommer alltid att vara, en självklarhet för oss. Kvalitetskontroll av levererade varor är en förutsättning för att kunna leverera en fullgod anläggning. Vårt mål är att våra kunder skall vara nöjda med sin anläggning och att den skall fungera utan problem i många år.

Miljö

Vid projektering av anläggningar strävar vi efter att välja så miljövänliga och energisnåla lösningar som möjligt. De produkter som vi levererar, väljer vi med hänsyn till vad marknaden kan erbjuda i form av miljövänliga material. Kylmedia väljs miljövänliga enligt senaste rön och bestämmelser. Allt demonterat materiel källsorteras och lämnas till skrotning respektive destruktion.