Allt inom ventilation och kylservice

Ventilation & Kylservice AB är ett företag verksamt inom service och förebyggande underhåll samt projektering och installation av ventilations-, kyl-, storköks-, överordnade styr & regler- och värmepumpsanläggningar.

Din leverantör av

Ventilation och värmepumpar

Ventilation & Kylservice AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder optimerade och fungerande ventilations-, kyl-, storköks-, överordnade styr & regler- och värmepumps-anläggningar med kort inställelsetid med endast en samarbetspartner. Vår personal har ett stort samlat kunnande och är mycket positiv, engagerad med enhetlig företagsprofil, vilket borgar för ett fullgott, kompetent och representativt utfört arbete.

Ventilation & Kylservice erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Förebyggande och avhjälpande underhåll
  • Service och underhållsavtal
  • Allmänt underhåll inom industrin
  • Totalentreprenader och installationer
  • Projekteringar, CAD ritningar och OVK-besiktningar
  • Injustering och rengöring av ventilationsanläggningar

Vår tjänster

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.