Frågor och svar

Standardisering

Vi arbetar enl. gällande standarder där våra inköp av utrustning och komponenter sker hos Sveriges ledande grossister.

Logistik

Vi är 25 st personer anställda varav 20 st arbetar i Övik. Vi är vana med serviceuppdrag där snabba inställelsetider krävs och vi håller en inställelsetid på max 3 timmar. Samtliga tekniker har en egen handdator där alla deras ordar finns, en ny beställning = en ny order. Efter färdigställt arbete ges kunden möjlighet att kontrollera och signera utfört arbete som sedan mailas till kunden.

Vi lagerhåller själv ett grundsortiment samt kompletterar lagret om det finns specifika önskemål och/eller behov hos beställaren. Detta för att minimera ev. driftstörningar.

Reklamation

Vi ser klagomål, frågor och frågetecken som ett sätt att utvecklas och förbättra oss. Vi lägger största vikt vid att åtgärda och tillrättalägga påtalade fel och förbättringar. 

Mikael Elfving och Fredrik Eriksson.

Kostnadsbesparingar

Vi har service, driftsäkerhet och energi som våra fokusområden när vi utför våra servicearbeten. Servicearbeten presenteras i mallar avseende bla energioptimering, besparingspotential och payoffuppställningar samt teknisk status på anläggningarna. Våra tekniker utbildas kontinuerligt för att kunna erbjuda den bästa totallösningen.

Vi anser att vår främsta resurs är våra tekniker. Väl utbildad personal hjälper oss att utföra våra uppdrag så att anläggningarna fungerar optimalt. Detta innebär också att driftsstörningar och kostnader för ev. reklamationsarbeten minimeras. Därför har vi gett utbildning av personalen hög prioritet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner för att bli så effektiva som möjligt.

Problemlösning och utbildning

”Utvecklingsmöten” några gånger per år där både vi som entreprenör och ni som kund lyfter fram förslag, idéer och tankar så att vi tillsammans formar framtiden.

Efter genomgång av era önskemål och behov så kan vi utarbeta den utbildning som bäst passar er personal.

Framtida möjligheter till samarbete

Mikael Elfving och Fredrik Eriksson.

Vår företagsstrategi är att leverera rätta produkter och tjänster samt vara flexibla i dialogen i utförandeskedet med beställare och deras verksamhet/produktion. Långsiktighet i alla avseenden är nyckelordet. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat detta under många år med ett mycket gott resultat.

Rent praktiskt:
  • Gedigen service
  • Korta inställelsetider
  • Vi håller en hög och god kvalité på våra arbeten. Vi lovar att tidplaner och tekniska lösningar skall motsvara gjorda överenskommelser.
  • En öppen dialog i båda riktningar avseende anläggningarnas status, utvecklings- och förbättringsidéer mm.
  • Avstämningsmöten löpande under året
  • Utvecklingsmöten några gånger per år