Kabel­förläggning

Elsäkerhetslagen säger att ägaren till en fastighet har skyldighet att ”se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada”.

Det företag du anlitar för att utföra kabelförläggning på din mark måste bl.a. ha ett egenkontrollprogram där alla personer som utför elinstallationsarbeten måste finnas med i företagets egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om elinstallationsverksamheten, kompetenskrav och tillgången till kompetens samt rutiner vid utförande av elinstallationsarbete.

Vi har samarbetspartners som är godkända för kabelförläggning.