Renovering av värmeväxlare

Salter och andra orenheter i vattnet avlagras på värmeväxlarens ytor. Kapaciteten i värmeväxlaren minskar avsevärt genom avlagringarna. Redan en 0,4 mm avlagring sänker växlarens effekt till hälften.

Orenheter i värmeväxlaren kan också medföra läckage, funktionsstörningar och till och med produktionsstopp. Grundlig rengöring återställer värmeväxlarens effekt och förlänger växlarens livslängd.

Vi fastställer vilken typ av orenhet som finns på värmeväxlarens värmeförande ytor för att fastställa vilken rengöringsmetod och vilka kemikalier som skall användas vid rengöringen.

Efter rengöring kontrolleras plattornas skick och nya tätningar limmas eller fästes på plattorna. Efter service monteras värmeväxlaren hos kunden.

Efter montering provtrycks värmeväxlaren.

Rengöring förlänger värmeväxlarens livslängd.