Kyla för butiker

Det finns olika sätt att sänka inomhustemperaturen

Ett sätt är att installera kylbatteri i ventilationsaggregatet som servar hela eller delar av byggnaden. Man kan också sätta in ett kylbatteri i en ventilationskanal för att kyla ner delar av systemet.

Kylanläggningar installeras och servas av kylentreprenörer. Men för att få ett komplett system som fungerar kan även rörläggare, ventilationsentreprenör, styrentreprenör, elektriker och byggföretag behövas.

Av oss får du hjälp med hela installationen

Vi har tekniker inom de yrkesområden som krävs för att din installation skall fungera som planerat och för att den skall fungera i många år.

Vi projekterar, installerar, och servar din anläggning.