Processfilter

Alla verksamheter har olika utmaningar med föroreningar beroende på vilken miljö man vistas i. Vi hjälper dig att välja den bästa möjliga kombinationen av produkter som hindrar föroreningar från att komma in på arbetsytan och utomhusluften.

Det är viktigt att luftkvaliteten i industriella miljöer är på en hög nivå. Dålig luftkvalitet inomhus har stort inflytande på produktionen av en industriproduktion och kvaliteten på produkter som produceras i denna anläggning.

Beroende på bransch och process kan förorening från materialbearbetning innefatta olika typer av damm eller gaser som alla kräver rätt filtreringslösning. Att välja rätt inställning är därför avgörande för att upprätthålla god luftkvalitet.

Ventilation & Kylservice dimensionerar, levererar och monterar rening av luften i de flesta miljöer.