Kyla för industrin

Ventilation & Kylservice beräknar, projekterar och installerar komfortkylanläggningar i alla storlekar, från små direktexpansionssystem till stora kylsystem. Företaget innehar företagscertifikat och våra kylmontörer innehar personalcertifikat gällande stationära och mobila kylutrustningar. Vi servar din anläggning och ser till att den bibehåller god funktion under många år. Vi hjälper dig att välja den bästa möjliga kombinationen av produkter som hindrar föroreningar från att komma in på arbetsytan och utomhusluften.

Industrikyla

Processindustrin ställer höga krav på perfekta klimatförhållanden med väl avvägda temperaturer och luftfuktighet.

En rätt projektering och en korrekt installation är därför av största vikt för att erhålla en framgångsrik anläggning.

Komfortkyla

Rätt temperatur som skapar ett jämnt och behagligt inomhusklimat kan vara avgörande för arbetsplatsens effektivitet. För att uppnå bästa komfort och sänka fastighetens inomhustemperatur används därför komfortkyla.

Ventilation & Kylservice hjälper till att skapa rätt klimatförhållanden i din processindustri, dina kontor och din fabrikshall.