Vi har ett serviceavtal på årsbasis med Ventilation och Kylservice, vilket innebär att de ansvarar för all service inom kyla, värme och ventilation. Tillsammans med dem arbetar vi kontinuerligt för att sänka våra energikostnader. Fastigheten är komplicerad genom att den har byggts på vid flera tillfällen, men genom vår kontaktperson på Ventilation och Kylservice, får vi genomtänkta förslag på förbättringsåtgärder. Vi får ett professionellt bemötande och det är lätt att komma i kontakt med dem; vi får snabb återkoppling och begripliga offerter och åtgärdsförslag.